Autor wpisu: , Opublikowano 27 grudnia 2016 , Kategoria Aktualności , Czytelnia


„ Z Nowym Rokiem nowym krokiem?”

Każdy początek zwiastuje koniec… Zatem co mówi o roku 2107 jego początek obliczony na 1.01.2017 godzina 00?

Ascendent jest w Wadze, tam gdzie obecnie przebywa Jowisz. Jowisz w tym znaku dużo mówi o mediacjach, dyplomacji i znaczeniu zwykłego dogadywania się.  Jego istotą jako planety jest niczym nieuzasadniony optymizm, poszukiwanie idei, filozofii, koncepcji, pozwalającej na to, by każdy poszedł w swoja stronę z uśmiechem na ustach. Znak Wagi i Jowisz w nim świadczą o dobrej woli każdej ze stron.

Piękny początek, tym bardziej, że w roku 2016 Saturn rezydujący w Strzelcu, znaku władania Jowisza, robił kwadratury z Neptunem. Saturniczny granitowy świat z marmuru lub z żelaza ( chociaż żelazo to bardziej Mars) kontra nierzeczywiste światy podzielone Neptuna. A to w efekcie dało polowania na czarownice, gdzie każde niepowodzenia, zarazę, skandal bankowy, oszustwo tłumaczyło się działaniem kozłów ofiarnych, masonów czy kochających inaczej.  Rozczarowanie i snucie domysłów na temat klęsk żywiołowych, badanie wzajemnego powiązania pomiędzy opóźnieniem pociągu a trzęsieniem ziemi. Powoływanie się na Bogów w imię których działają fanatycy i religijni aktywiści. To wszystko i nie tylko jest efektem wzajemnego ścierania się wpływów Saturna i Neptuna.

Saturn kwadrat Neptun. Na wskutek wzajemnych pomówień, oszczerstw, manipulacji dobrze mają się ruchy reformujące świat, takie mające ustalić nowy ład, czyli Saturn trygon Uran. I to jest pozytywna odsłona 2017 roku.

 

nowyrok

 

Warto przyjrzeć się horoskopowi roku 2017, kiedy mamy znowu klimat znaków kardynalnych, T kwadrat pomiędzy Słońcem. Plutonem a Ascendentem i Uranem. Jest to o tyle ciekawe, że energie nieharmonijnych układów Plutona i Urana, czyli kwadratur z lat 2012-15 powracają. Bardzo skrótowo i enigmatycznie mówiąc, tam gdzie kwadrat Uran Pluton, tam życie ludzkie jest  w niebezpieczeństwie.

Zaczęłam od Jowisza w znaku Wagi, który tworzy kwadratury i z Plutonem i opozycję z Uranem- miłe złego początki?

Gdyby pokusić się o swoiste kalendarium, to od połowy listopada 2016 roku mamy aplikacyjne, czyli uściślające się aspekty Jowisza do Urana i Plutona i w bardzo ogólnym zarysie mają one miejsce do końca września 2017 roku. I to jest najistotniejszy układ roku 2017. Układ Jowisza do Urana i do Plutona niesie ze sobą wyzwania i nieprzemyślane, niesystematyczne wystąpienia przeciwko globalnemu traktowaniu ludzi i rzeczywistości. Przy aspekcie opozycyjnym ( Jowisz opozycja Uran) dominują planety wolne, a więc znów mamy tutaj ostatnie słowo należące do Urana . Zaskakujące zwroty akcji, tak jak to bywa w dobrym thrillerze, są na porządku dziennym.

Jowisz w Wadze może inicjować rozwiązania konfliktów zewnętrznych. Jednak mamy T kwadrat i każda próba rozwiązania, każde działanie może powodować wzmocnienie kontrakcji, wzmożenie konfliktu lub niemożność ustalenia jakiegokolwiek sensownego stanowiska z powodu złej woli stron biorących w nim udział.

Uran w Baranie zawsze reprezentuje dążenia młodych do niezależności i suwerenności.  Władza reprezentowana przez Słońce w luźnej koniunkcji z Plutonem( dokładana koniunkcja 7.01), nie jest skłonna do mediacji i ustępstw. Ma bliżej nieokreślone programy naprawcze- sekstyl do Neptuna, jednak w koniunkcji z Plutonem nie jest skłonna ustępować, czy korygować swoje stanowisko. Pluton żąda i Uran żąda, i jedni i drudzy chcą, by ich żądania były respektowane i spełniane. I jedni i drudzy posługują się terrorem i przemocą. Z tym że Pluton w koniunkcji ze Słońcem wzmaga przymus i brutalność.

Jako na górze tak i na dole, to dotyczy każdej władzy, również korporacyjnej, bankowej, urzędowej, domowej…

To dotyczy również relacjo bardziej osobistych, w tych dniach zawsze jedni usiłują zdobyć przewagę fizyczną, ekonomiczną, emocjonalną, intelektualna nad innymi.

Jowisz w kwadracie do Plutona to ideowy terroryzm usprawiedliwiający przemoc nakazem Wszechmogącego. To drenowanie bogactw naturalnych państw, ale  również dóbr każdego z osobna celem zapobieżenia terroryzmowi lub też wspomożenia go.

Uran w Baranie reprezentuje agresję i wolę walki za wszelką cenę i wszelkimi sposobami. Reprezentuje wszystkich wykluczonych i pominiętych przez systemowe społeczeństwo. Kwadratury Uran Pluton, żmudnie i pieczołowicie pokazywały wszystkim i każdemu z osobna: co wolno wojewodzie, to nie tobie…” Odebrały nadzieję na jakikolwiek awans społeczny czy ekonomiczny, podkreślały maksymę  św. Benedykta : ora et labora” módl się i pracuj. Za tą maksymą następowała idea posłuszeństwa i ubóstwa, początkowo miała dotyczyć mnichów, ale wyszło tak, jak zawsze. Młodzi zostali przez starych- Pluton w Koziorożcu, zaszeregowani, podzieleni na odpowiednie ludzkie kasty. Ora et labora!

Jowisz w Wadze ma misję  zjednoczenia, poszukuje partnerów do koalicji. Czasowo wygląda to tak, że Jowisz w Wadze pozostaje przez 13 miesięcy, a Uran w Baranie jeszcze dwa lata. I ten czas musi i jest jedynym, by wszystkie nabrzmiałe konflikty społeczne, narodowościowe, religijne i jakiekolwiek inne rozwiązać.

Rok 2017 jest niezmiernie ważny, gdyż występują trzy opozycje Jowisza do Urana ( 26.12.2016, 3.03.2017, 28.09.2017). I jest to rebelia i buntownicza passa zarazem, ogromna potrzeba ekscytacji i zmian. Opozycja ta ma bardzo antagonistyczny i jednocześnie szokujący charakter. Wygląda to mniej więcej tak, że im większe ograniczenia się czuje, tym większa potrzeba rozerwania krat, rozbicia murów, czy niechcianych i ograniczających układów i koligacji. Opozycja Jowisz Uran często powoduje chęć życia całkiem od nowa. Indywidualnie zauważamy to wszystko, co ciągnie nas w dół i ogranicza, chcemy to zmienić bez względu na koszty.

Łagodniej analizując ten układ, to promuje on rozwój osobisty poprzez podróże i edukację, nowe relacje. Kreatywne pomysły bez wprowadzania chaosu.

Jakby na to nie patrzeć, Pluton nadal tkwi w Koziorożcu i to jego pozostanie na wierzchu. Pluton stoi w centrum kwadratu kardynalnego, aktywizuje kwadratury z Uranem. Pluton odnosi się zawsze do finansów, nakładów budżetowych, eksploatacji dóbr ponad normę. Zatem to nie tylko zagrożenie, terror i brutalizacja życia.  Oczywiście symbolizuje on również pozytywną przemianę i transformacje, ale nie w takim otoczeniu.

Różnica pomiędzy Plutonem a Uranem jest zasadnicza. Uran rewolucjonizuje, Pluton transformuje.

Uran pozbawia wszystkiego co stare struktury, zabiera im kościec, bazę. Pluton też niweluje wszystko to, co nie działa. I przy koniunkcji w latach 1965-67 ubiegłego wieku, te dwie planety pozwoliły na olbrzymią, historyczną, nawet epokową zmianę. Jednak koniunkcja powoduje to, że obie niszczycielskie lub reformatorskie planety działają zgodnie w jednym kierunku. Jednak   przy kwadraturze, nie ma ani struktury sprawnie działającej, ani finansów, dzięki którym można by było stworzyć nową. Pluton w Koziorożcu drenuje, powoduje ( w kwadracie z Uranem) deficyt, długi, niemożność spłaty kredytów, nieludzkie opodatkowanie. Siedmiokrotne napięte aspekty spowodowały globalny krach finansowy, biznesowy, ideologiczny także.

Zawiązanie się T kwadratu w znakach kardynalnych na powitanie 2017 roku grozi nieuczciwymi spekulacjami, ryzykiem niekontrolowanych wydatków, co może ponownie doprowadzić do jednostkowych i globalnych bankructw. Takie motto: „ gdzie się podziały moje pieniądze?. To niewytłumaczalne znikanie dóbr, gotówki i dewaluacja wartości walut.

Na szczęście nie musi być aż tak pesymistycznie, gdyż opisywany kwadrat nie panuje na niebie wyłącznie niepodzielnie. Prawie jednocześnie mamy trygon Saturna do Urana.  Ten trygon zarówno indywidualnie jak i zbiorowo zawsze oznacza pewną fazę przejściową. To idealny czas na dokonywanie pozytywnych zmian w życiu. Dokładne jego aspekty to 24.12.2016, 19.05.2017, 11.11.2017. Na pewno ten układ umożliwia uporządkowanie chaosu, jaki zapanował po latach kwadratur Uran Pluton.  Saturn i Uran w tak harmonijnym wzajemnym odniesieniu pozwalają na łączenie zmian ze stabilizacją. Jednostkowo to możliwość wykonywania pracy w ramach istniejących przepisów i zasad z jednoczesnym poczuciem wolności osobistej i rozwoju własnego oryginalnego stylu. Eksperymentujemy, ale bez kołysania łodzią, bez potrząsania szabelką.

Globalnie- możliwość zrozumienia przez rządzących potrzeby wolności i funkcjonowania według własnych zasad. Jowisz w Wadze, Saturn w Strzelcu są do siebie w sekstylu, do tego Saturn harmonijnie do Urana, to możliwość  odpuszczania, luzowania,  działania fair.

A czasu na harmonijne i sensowne dla każdego rozstrzygnięcia pozostało mało. Dlaczego? W 2020 roku Saturn spotka się w znaku Koziorożca z Plutonem, a wtedy vanitas vanitatum.

Dlatego wszystko to, co wymaga uporządkowania, rozpoczynania od nowa, a nawet konieczności odejścia po to, by móc odetchnąć lżej, by żyło się lepiej, na swojej płaszczyźnie postrzegania, trzeba zrealizować w 2017 roku, czego wszystkim serdecznie życzę.