Ewa Kornafel
+48 515 288 427
kosmogram@onet.eu

Oferta: Lilith interpretacja położenia i znaczenie w horoskopie

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia Lilith odpowiada pradawnym, przedpatriarchalnym archetypom kobiecości. W rozumieniu prawdziwej mocy kobiety, konieczne jest pojmowanie jej energetyki w horoskopie. To właśnie Lilith  łączy kobietę z mocą Wielkich Bogiń, jest egzemplifikacją siły i jednocześnie jej praprzyczyną. Odpowiednie uruchomienie tego pierwotnego archetypu przyciąga wewnętrzne poczucie siły i sprawczości.

Wszystko jest cykliczne, podlegamy kosmicznemu rytmowi, niezależnie czy mamy tego świadomość, czy też nie. Każdy cykl jest powtarzany, w obszarze aktywności Lilith nic nie dzieje się liniowo, stąd też jest istotne, by tę podstawową aktywność własnej energetyki rozpoznać.

Lilith jest powiązana z tym wszystkim, co pierwotne, z Naturą, jej rytmem, z kobiecością i jej instynktem.  Jej liczbą jest dziewiątka, od zawsze powiązana z przebiegiem ciąży, odwiecznym cyklem życia. To ona odpowiada za większość, „ nielogicznych”, lecz uwalniających decyzji w życiu.

Tam, gdzie Lilith, tam żądanie absolutnej niezależności i wolności, jest obszarem buntu w nas samych. Buntu i uwolnienia zarazem.

Jej tranzyty w horoskopie wyznaczają ważne zmiany energetyczne, zwiększają poczucie ważności siebie jako kobiety.

Znak i położenie Lilith w horoskopie redefiniuje naszą kobiecość i kobiecą autonomię. Dzięki niej czujemy się sobą. Wykracza poza zakazy i nakazy, splata się z poczuciem niezależności i wszechmocy.

Przy analizie Lilith w horoskopie niezwykle ważne są jej powiązania z innymi planetami. Interpretując jej znaczenie, zwracam przede wszystkim uwagę na pierwotny archetyp, jaki przynosi właścicielce horoskopu.

 

EWA KORNAFEL
Tel. 515 288 427
e-mail: kosmogram@onet.eu