Ewa Kornafel
+48 515 288 427
kosmogram@onet.eu

Oferta – prognoza roczna plus cykle uprzednie

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horoskop urodzeniowy jest podstawową energetyką człowieka, daną mu raz na całe życie. Ta energia jest w pewnych ściśle określonych przedziałach czasowych uruchamiana.

Podlegamy odwiecznym cyklom, równie niezmiennym, jak cykle Natury.

Podstawowy cykl, który dostrzegamy na niebie, to cykl nowiu i pełni, fazy Księżyca, które oddziałują na całą Naturę, zatem na człowieka również. Cyklicznie, czyli miarowo i przewidywalnie porusza się w Kosmosie każda planeta. I każda planeta w ściśle określonym czasie i przestrzeni wchodzi w rezonans z naszym horoskopem urodzeniowym, z każdą planetą w tym horoskopie.

I tak w cyklu rocznym mamy własny cykl urodzin, co roku Słońce przemierza ten sam szlak, modyfikując energie naszego horoskopu. Jak już wspomniałam, wszystkie planety się poruszają i wszystkie harmonizują lub destabilizują energetykę naszego horoskopu.

Zarówno działanie harmonijne jak i nieharmonijne wynika z cyklów powtórkowych, z którymi już kiedyś każdy miał do czynienia. Najważniejszą kwestią w interpretacji takiego horoskopu jest to, by nie angażować swej energii w różnego rodzaju przedsięwzięcia, wtedy, kiedy nie czas ku temu. Warto przypomnieć sobie biblijną mądrość Koheleta :

„Na wszystko jest wyznaczony czas – czas na każdą sprawę pod niebiosami: czas rodzenia i czas umierania; czas sadzenia i czas wykorzeniania tego, co zasadzono; czas zabijania i czas leczenia; czas burzenia i czas budowania; czas płaczu i czas śmiechu; czas lamentowania i czas pląsania; czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni; czas uścisków i czas wstrzymywania się od uścisków…”.

Analiza modelu czasowego polega na odtworzeniu z przeszłość momentów, gdzie energetyka planetarna sprzyjała śmiałym decyzjom i sprecyzowaniu podobnych dat w przyszłości.

To samo dotyczy każdego ważnego rozstrzygnięcia w życiu. Sprawdzamy dany moment na podstawie analogii do przeszłości.

Horoskop roczny opisuje rozkład energii na dany rok, rozumiany jako czas od urodzin do kolejnych urodzin właściciela/właścicielki horoskopu. Zazwyczaj istnieje jeden podstawowy tranzyt planetarny, który aktywizuje naczelną zasadę w horoskopie. Stąd wiadomo czemu podporządkowany będzie najbliższy rok.

Horoskop roczny to podstawowy model energetyczny, z który warto się zapoznać, by maksymalnie wykorzystać pozytywne działanie planet.

 

EWA KORNAFEL
Tel. 515 288 427
e-mail: kosmogram@onet.eu