Ewa Kornafel
+48 515 288 427
kosmogram@onet.eu

19-20 X 2013 – III Konferencja PTA „Człowiek i kosmos”

19-20 X 2013 – III Konferencja PTA „Człowiek i kosmos”

Polskie Towarzystwo Astrologiczne zaprasza na III Konferencję PTA „Człowiek i kosmos”, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2013 roku w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Obok polskich i zagranicznych astrologów udział wezmą także przedstawiciele środowiska akademickiego. 

Goście specjalni:
1) prof. dr hab. Joanna Komorowska, badaczka astrologii antycznej;
2) Profesor Jerzy Prokopiuk, wybitny znawca ezoteryki, tłumacz m.in. dzieł C. G. Junga i Z. Freuda;
3) dr Erik van Slooten z Monachium, specjalista od astrologii tradycyjnej i horarnej, autor wielu książek i licznych artykułów, który obok wykładu poprowadzi w ramach konferencji trzygodzinny warsztat „Klasyczna interpretacja horoskopu urodzeniowego”.

 
Wśród 15 wykładowców są m.in. Leon Zawadzki, Maria Pieniążek, Wojciech Jóźwiak, Piotr Piotrowski, Jarosław Gronert, Wojciech Suchomski, Monika Dykier, Andrzej Opejda, Krzysztof Porzeżyński, Mirosław Czylek, a także indolog i badacz indyjskich pism astrologicznych Andrzej Babkiewicz, historyk astrologii średniowiecznej dr Sylwia Konarska-Zimnicka oraz historyk sztuki dr Krzysztof Cichoń.

Podczas konferencji zostanie wręczona Nagroda Polskiego Towarzystwa Astrologicznego im. Franciszka Prengla. 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Sobota, 19 października

08:30 Otwarcie recepcji
09:30-09:40 Otwarcie obrad

09:40-10:30 „Wiedza prawdziwie niezwykła: astrologia Vettiusa Valensa” –
prof. dr hab. Joanna Komorowska
10:30-11:20 „Medytacyjny kontakt z bogami planetarnymi – na przykładzie Hermesa/Merkurego” – Profesor Jerzy Prokopiuk

11:40-12:20 „Skrypty dla adeptów nauki o gwiazdach na Uniwersytecie Krakowskim przełomu XV i XVI stulecia” – dr Sylwia Konarska-Zimnicka
12:20-13:10 „Porządek symboliczny w potencjalnie nieskończonym wszechświecie. Ikonografia zagadnienia”– dr Krzysztof Cichoń

13:30-14:15 „Bonincontrius i Morinus: dwa style renesansowej astrologii elekcyjnej” – dr Piotr Piotrowski
14:15-15:00 „Wspólne korzenie europejskiej i indyjskiej astrologii” – Andrzej Babkiewicz

15:00-16:00 – przerwa obiadowa

16:00-16:50 „Horoskopy miast polskich” – Wojciech Suchomski
16:50-17:40 „Jakich programów potrzebują astrologowie?” – Wojciech Jóźwiak

18:00-20:00 „Jak rozumiem astrologię klasyczną / Was verstehe ich unter Klassischer Astrologie?” – dr Erik van Slooten

Niedziela, 20 października
9:30-12:30 Warsztat: dr Erik van Slooten „Klasyczna interpretacja horoskopu urodzeniowego / Klassische Radixdeutung”

12:45-13:15 „Astrologia diagnostyczna” dr. Jana Kefera w ujęciu praktycznym, czyli jak odczytać „język Niebios” – Monika Dykier
13:15-14:45 „Od astrologii do teurgii – życie i śmierć Jana Kefera” – Leon Zawadzki i Maria Pieniążek
15:00-16:00 – przerwa obiadowa

16:00-16:50 „Zodiakalne stopnie wzmacniające potencjały planet” – Jarosław Gronert
16:50-17:20 „Znaczenie komet w astrologii” – Mirosław Czylek

17:40-18:20 „Twórczość jako wyraz kosmicznego procesu” – Krzysztof Porzeżyński
18:20-19:00 „Zastosowanie astrologii w uprawie roślin” – Andrzej Opejda
19:00 Zakończenie obrad

 

Streszczenia wykładów i biogramy wykładowców

.

Termin: 19-20 października 2013 roku

Miejsce: 

Warszawa, ul. Zielna 39 (budynek PAST, IV p.)

 

 

Koszt udziału w konferencji: członkowie PTA – 70 zł (do 25 września) i 85 zł (po tym terminie)
Osoby niezrzeszone – 85 zł (do 25 września) i 100 zł (po tym terminie)
Opłata za warsztat Erika van Slootena – 60 zł (członkowie PTA) i 80 zł (osoby niezrzeszone)

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTA . W tytule wpłaty należy wpisać: „Wpłata na cele statutowe – konferencja 2013”.

 

Zapisy info@astrolog.org.pl lub pod numerem telefonu 501 619-697