Ewa Kornafel
+48 515 288 427
kosmogram@onet.eu

Lilith w Rybach

Lilith w Rybach

Lilith w każdym zodiakalnym znaku przebywa około 10 miesięcy. Od  3.05 2019 roku 27.01.2020 będzie tranzytować znak Ryb. Ostatnio w tym znaku była w lipcu 2010 roku, przedtem we wrześniu 2001 roku. Z punktu widzenia astrologii jako odwiecznego cyklu, to można jej pobyt w Wodniku potraktować jako apel o wolność i niepodległość, Ryby pokażą w jaki sposób, jeśli w ogóle można te idee wcielić w życie.

Nie bez kozery piszę o ideach, gdyż Lilith w Rybach z natury rzeczy jest idealistką, wojowniczką walczącą o to, by marzenia stały się faktem. Myliłby się ten, kto sądziłby, że chodzi o jakieś fantazje spod znaku płaszcza i szpady. Lilith w Rybach przemawia w sprawie pokrzywdzonych i cierpiących, chce chronić kolebkę naszego życia- morza i oceany przed zagładą. Po raz kolejny wszelkiego rodzaju ruchy ekologów zmierzające do ochrony i poszanowania naszego naturalnego środowiska, mogą być potraktowane przez ludzi dzierżących stery wszelakiej władzy jako mrzonka , coś absurdalnie nierentownego. Głos wołającej na pustyni? Pewnie tak, tak samo zresztą, jak wszelkie kwestie dotyczące słabszych i chorych. Spojrzenie globalne na zagładę środowiska będzie przeinaczane i wyszydzane, przedstawiane jako bajka. W Rybach mamy tez Neptuna i jego królestwo też analizowane jest na zasadzie zjawisk paranormalnych.Lilith zawsze nawiązuje do tematów tabu i pewne kolejne zanieczyszczenia środowiska wodnego nie ujrzą światła dziennego, czyli solarnie rzecz będzie nienarodzona, zemrze wraz z umierającymi wodami i jej zasobami.

Znak Ryb i Neptun to symbolika chemii farmacji, medycyny. Z jednej strony to kolejne niebezpieczne eksperymenty w tych dziedzinach, szczególnie, że Uran tranzytuje znak Byka. Z drugiej strony to mogą być próby legalizacji substancji uznawanych do tej pory tylko za halucynogenne. Substancje takie często działają przeciwbólowo, co dla chorych jest bezcenne. Próba zrównoważenia racji słabych i chorych- obojętnie czy środek otumania, czy wywołuje wizje, daje na jakiś czas ukojenie, a o to, przy ciągłym bólu chodzi przede wszystkim. Druga strona to konserwatyści i ci wszyscy, którzy sztywno trzymając się litery prawa. Empatia spod znaku Ryb właśnie kontra znieczulica, tez spod znaku Ryb.

Lilith w Rybach akcentuje związki człowieka z naturą, wspólne pochodzenie, czyli od natury, odwieczną zależność i konieczność współdziałania. W pewnym sensie takie pojmowanie wzajemnej koegzystencji jest doświadczaniem duchowości w naszej codzienności, a nie tylko duchowości traktowanej jako odmienny stan, w który wprowadzamy się odświętnie.

A jak to wygląda u osób, które posiadają Lilith w znaku Ryb?

W żadnym innym znaku nie znajdziemy tyle magii, misterium i fantazji. Ten, kto ma Lilith w Rybach,  nosi w sobie osobliwość, jego świat jest pełen proroctw, drąży królestwo Sybilli. Jego osobiste misterium życia jest przeładowane zagadkami.

Mitologiczną reprezentantką cech tej Lilith jest Kirke, córka Heliosa i Perse, która mieszkała na wyspie Jutrzenki, Ajai. Była znakomitą czarodziejką i nie lubiła ludzi. Nie ma się czemu dziwić, „ajaja” oznacza lament i jest typową wyspą śmierci, gdzie Bogini- Kirke, przędzie nic żywota. Na tę wyspę trafił Odyseusz, całkiem nieproszony, ze swoimi towarzyszami. Biegła w sztuce magicznej Kirke wszystkich zamieniła w świnie, z wyjątkiem Odysa. Bogini, wiedziona boską nieomylnością, wiedziała, że druhom Ulissesa przyda się przemiana, nie tylko zewnętrzna. A że zamienieni zostali w świnie, nie może to dziwić, na wyspie kobiet królowały święte zwierzęta Bogini, świnia była poświęcona bogini śmierci. Nie znaczy to, że ten Księżyc cechuje się wyrafinowanym okrucieństwem- Odys, który wiedział, jak należy zachować się w obliczu Bogini, został potraktowany bardzo łagodnie. Jednak przemiana musiała się dokonać  także w nim przemiana, zatem bohater musiał zstąpić do piekieł, dopiero wtedy mógł odbyć dalszą podróż.

 

Tematyka Lilith w Rybach porusza głębię, konieczność wznoszenia się po to, aby uzyskać własną duszę. Nie chodzi tu o głębię chtoniczną, podziemną, piekielną, lecz o uzyskanie nowej jakości Psyche. Najczęściej nową psychikę uzyskuje się poprzez miłość, kontakt z drugą osobą. Ta druga osoba odzwierciedla tęsknotę za transcendentem, staje się tak ważna, że ten, kto ma Lilith w Rybach, pragnie się rozpuścić, zatracić w miłości, wtopić się. Poprzez Ty próbuje się uzyskać, znaleźć duszę. Nie chodzi tu o zwykłe wymiary duszy, chce się  posiadać coś, co jest równoznaczne z boskością. Inna dusza ma uratować przed śmiercią, zatraceniem. Idzie się zatem ochoczo na spotkanie wzruszeń, emocji, oczarowań,  istoty anielskiej, która powoduje chęć postradania zmysłów, zapadnięcia w letarg. Rzeka Lete, rzeka zapomnienia jest w zasięgu ręki. Wiele osób z Czarnym Księżycem w Rybach śni w sposób proroczy, jasnowidzący. Lete należy do królestwa Orfeusza, gdzie spotykają się sen, śmierć i zapomnienie.  Zapomniana treść o snu jest  nasza odmową czynienia tego, co wyśniliśmy w realnym świecie. Odrzucamy swoją odwieczną tęsknotę, nie poddając się marzeniom, wzmacniając w ten sposób swoje Ego . Im bardziej zanurzmy się w snach, proroctwach, widzeniach i zaświatach, tym słabiej działa pamięć- Mnemosyne. Warto wiedzieć, że źródła tych dwóch rzek leżą bardzo blisko siebie. Im mniej pamiętamy, zatracamy się, tym lepszy mamy dostęp do nieświadomości.

 

Czarny Księżyc w Rybach daje ponadnormatywny dostęp do świata symboli i obrazów, fantazja i zdolności telepatyczne są tu maksymalnie rozwinięte. W momencie tranzytów na tę Lilith Neptuna i/ lub Lilith występują czasowe psychozy i kryzysy duchowe.

Gdy Lilith jest nieharmonijnie aspektowana, często występuje lęk przed zanurzeniem się w świat obrazów i wizji, tendencja do negowania innego świata, starannego omijania go. Każdy impuls, sygnał, gest przynoszący wskazówki dotyczący występowania „międzyświatów”  powoduje przestrach i zapomnienie o nich. Niestety, to zapomnienie przynosi ofiary. Gdy Czarny Księżyc jest u kogoś nieharmonijnie aspektowany, taka osoba ma wprost wyjątkową, niebywałą tendencję do natychmiastowego zapominania cennych wskazań z zaświatów. Po jakimś czasie odezwie się Mnemosyne i przypomni , że informacja została dostarczona,to jednak przychodzi za późno.

 

Inaczej na to patrząc, szybkie zapominanie to ochrona przed tym, co bolesne. Wtedy działa innego rodzaju spektrum spostrzegania, człowiek redukuje je. Spostrzeganie jest taką piętą Achillesa. Czasem narzuca się na nie różowe okulary, innym razem uważa się je za zwodnicze. Temu Czarnemu Księżycowi towarzyszy niepewność, naiwność i rozczarowanie. Przekazy, które następują bardzo szybko, budzą zagrożenie, niejednokrotnie myśli się o sobie, jak o kimś niespełna rozumu. Często świat niebywałych fenomenów bywa tłumiony  i zwalczany, mało kto przyzna się do niezwykłych widzeń, szybciej nazwie się je omamami.

Gdy ma się szczęście, czyli Lilith w dobrych aspektach z resztą planet, często spotyka się partnera, który powoduje, aby te objawienia zostały docenione. Rolę zacnego przewodnika duchowego pełni partner, nie po to jednak, by się wzajemnie zatracić, lecz odnaleźć wyższy wymiar siebie, to coś takiego, jakby dzięki sobie uzyskać dostęp do ósmej archetypicznej czakry.

Odmowa zanurzenia się w świecie Leto ciągnie za sobą próby zapomnienia dzięki narkotykom, alkoholowi, lekom. Zanurzenie się w siebie wymaga czasowej izolacji, dobrze, gdy ta izolacja jest dobrowolna, jednak zdarza się odosobnienie przymusowe, wtedy boleśniej przebiega spotkanie z głębią. Osoby, które docierają do siebie dobrowolnie, czuwają również nad miejscem i czasem swych medytacji, po to by nikt i nic nie pojawiło się nieproszone, podobnie, jak czyniła to Kirke.

Systematyczne badanie podświadomości otwiera dostęp do świata całkowicie pozbawionego związków przyczynowo- skutkowych, świata bez logiki. Takim światem był surrealizm t, a jego badacz, Andre Breton, miał Lilith w Rybach.

Cechy Lilith w Rybach posiadają sybille. Mają one i charyzmę i umiejętność wieszczenia. Są sławne z powodu swej mądrości i doświadczenia, zapowiadają wydarzenia o dużym znaczeniu, bez wysiłku popadają w trans. Z łatwością uwodzą mężczyzn, podobnie jak syreny, nimfy i panny wodne. Uwodzicielki kuszą mężczyzn, zwodzą ich, potem ciągną do swej otchłani. Na uwodzenie nie ma oficjalnego przyzwolenia, to kusząca gra półsłówek, subtelnych gestów i znaczących spojrzeń. Dlatego, że jest to tak subtelne, nikt nie ponosi odpowiedzialności za efekty podążania za oczarowaniem. Statek odbiera sygnały, po swojemu je interpretuje, a potem ze zdumieniem spostrzega bliskie skały, czy krę lodową.

Iluzja, gra jest tu celem, ale przynosi też oszukiwanie siebie samego, w końcu i tak wszystko zrzuci się na Lilith, na kobiety, na syreny, rusałki.

 

Lilith w Rybach  wymaga  stopienia się z kosmosem, wodami, oceanami  i rozgraniczenia Ja od nie Ja. Tylko w ten sposób można odszukać  własną duszę.

Rozpiętość między prawdziwymi zdolnościami jasnowidzenia i silną intuicją, a szaleństwem, zaćmieniem umysłu jest tu olbrzymia. Ważne jest, aby zrozumieć, że sny, marzenia, widzenia są naszym dopełnieniem, uzupełniają nas. Sny są pomostami i środkami komunikacyjnymi naszej duszy. Lilith całuje nas, gdy śpimy, zsyła wizje i objawienia, prośmy Leto, aby nam tego nie odebrała.

 

Do artykułu wykorzystałam obraz Justyny Stoszek za uprzejmym przyzwoleniem Autorki.