Ewa Kornafel
+48 515 288 427
kosmogram@onet.eu

O roku 2021 z lekkim dystansem.

O roku 2021 z lekkim dystansem.

W minionym 2020 roku najważniejszymi układami, z punktu widzenia astrologii, rzecz jasna, była koniunkcja  trzech planet w znaku Koziorożca, czyli Jowisza, Saturna i Plutona na planie sytuacyjnym symbolicznego pola dziesiątego, znaczącego ni mniej ni więcej dokładnie to, że  nic nie możne wymknąć się spod kontroli. Koziorożca najlepiej symbolizują plany dwudziestoletnie i dłuższe, w jakich gustował Stalin, czyli odpowiednie, z punktu widzenia domu dziesiątego, bo nim włada Koziorożec, strategie, wdrażane przez długie lata, bez względu na wszystko. Tak się składa, że dom dziesiąty, dom władzy, autorytetów i celu życiowego, stoi w opozycji do domu czwartego, tego od rodziny, zasad bezpieczeństwa i naszych korzeni. Stosunki władzy, domu Saturna, są w kontrze do zasad reprezentowanych przez dom czwarty i władającego  nim w naturalnej sekwencji horoskopu, Księżyca. Nie ma niczego bardziej wrażliwego od Księżyca, naszej psychiki i duszy i nie ma niczego bardziej systemowego, strukturalnego i okrutnego od Saturna. W tym klimacie przebiegał rok 2020, każdy będzie go interpretował na swój sposób, natomiast bez wątpienia, miał na celu zademonstrowanie wszechwładzy domu dziesiątego.

Każdy sprawdzi, czy się udało, czy coraz to więcej czasu nie spędza się w cyfrowym świecie, świecie, który w jakimś sensie zawładnął nauką- mamy  zdalne nauczanie, kulturą: wystawy i spektakle wirtualne, czy wreszcie  sportem: zawody bez udziału widzów, za to osiągalne przez ogolny dostęp do mediów.

Zostawmy na chwilę Urana w Byku, który wyciąga ochoczo ręce po najnowsze wytwory nauki, umysłu ludzkiego i nieludzkiego rozpoznania. Wyciąga ręce, dewastując w ten sposób sukcesję Byka, ziemię. Uran w Byku to naturalna kwadratura władcy Wodnika Urana do Byka. Władczynią Byka jest Wenus, Uran w Byku, dewastujący dziedzictwo ekologii i kultury spod znaku Wenus. Świat bez przyjemności, gdyż dewastacja pryncypiów Wenus, to odebranie możliwości zaspokojenia swoich zmysłów, bez smaku, degustacji, pięknego widoku, bez świeżego powietrza w płucach. Gdyby tak z tej strony spojrzeć na zasady panujące w roku 2020, to sporo się zgadza, niestety.

W Wodniku 21.12 to, co analogowe, spotkało się z tym, co cyfrowe, to dopiero początek. Wodnik do Byka ma kwadraturę.  A Byku spotyka się, to, co naturalne i bliskie ciału, bo Byk rządzi się zasadą wartościowania tego, co nam wszystkim najbliższe..

Jeśli Urana o bliskość z ciałem nie podejrzewamy, to Lilth już na pewno tak. Lilith związana jest z naszą naturalną, przedpierworodną mocą, jest tym wszystkim, co w nas zapisane.

21.12. 2020 oprócz wspomnianej koniunkcji Saturn Jowisz w Wodniku, miała miejsce  w Byku na 8, 58  koniunkcja Lilith i Urana, buntownika z buntowniczką, anarchisty z anarchistą. To zupełnie inny cykl. I o ile początkowo, podczas swojego pobytu w znaku Byka Uran przyjmował coraz to kolejne zabawki , mające go oczarować, to 21,12 nadszedł tego kres. Lilith i Uran charakteryzują się niesamowitą wręcz świadomością i dalekowzrocznością. Lilith i Uran to powrót do pierwotnej energii, do energii, wynikającej z naturalnych zasobów naszego ciała i naszego umysłu. 21.12 rozpoczęły się dwa wielkie cykle i to one są tłem, scenografią i planem filmowym bieżącego roku. Z pewnością te obie koniunkcje pozwalają na zrobienie dużego kroku w samoświadomości, zauważmy jeden ważny kontekst, Lilith i Uran w Byku, nic, co konserwatywnego, nie daje wolności, Saturn Jowisz w Wodniku, nic, co ultranowoczesne, nie daje pewności.

`  Kwadratura z 17.01.2021  pomiędzy Jowiszem a Uranem jest preludium wydarzeń całego roku 2021. Skrzyżowanie dróg Jowisza i Urana przynosi zarówno nadmiar nadziei, nadmiar działania jak i ogólny chaos. Nie daje ten układ szczęśliwych rozwiązań, wzmaga niebezpieczeństwo płynące z układów ogólnoludzkich, rozpadają się stare sojusze i powstają nowe, niestabilne i niebezpieczne.

W 2021 roku najważniejszymi układami będzie trzykrotna kwadratura Saturna w Wodniku z Uranem w Byku, będzie ona miała miejsce 17.02; 15.06 oraz 24.12. 2021 roku. Co ciekawe, Saturn to stary władca Wodnika, Uran to nowy, zatem dwaj władcy spotykają się ze sobą, by stoczyć walkę, by obrzucić się inwektywami, by nie pozwolić pogrzebać ani siebie, ani świata, który reprezentują. Jeszcze innym paradoksem jest samo położenie Saturna, jest starym władcą Wodnika i władcą Koziorożca. Będąc w Wodniku usiłuje spojrzeć na swoje osiągnięcia z ostatnich dwóch lat z nieco innej perspektywy.  Kwadratury kontrastują jedne wartości z innymi i o ile opozycja jest możliwością zrównoważonego wyboru, zrównoważonych koncepcji, to kwadratura jest próbą sił, coś zostaje kosztem tego, co znika. Zatem  kontrast pomiędzy naturą a możliwościami genetycznymi, pomiędzy cyfryzacją społeczeństwa, założeniem, że wszystko można zrealizować przy pomocy nowoczesnych osiągnięć, a uczuciami, realnością, w jakiej żyje człowiek. Genetyka, a możliwości ludzkiego organizmu, kwadratura to kontrast, to niezamierzony konflikt pomiędzy wartościami z natury antagonistycznymi. Saturn w Wodniku? Zmiany struktury, Uran w Byku- unowocześnienie struktury? A może, jak to onegdaj napisał nasz wieszcz Krasiński: Dezorganizacja nie może się zreorganizować. / Nie boska komedia/

Pomiędzy Saturnem a Uranem istnieje przepaść, oczywista, chociażby dlatego, że Saturn jako planeta przynależna społeczeństwu może i ma trudności ze zrozumieniem potencjału duchowego, zupełnie inne archetypy przyświecają tym dwóm jakościom planetarnym. Niezależnie od tego, że układy z polowy lutego, połowy czerwca i Świąt Bożego Narodzenia są sygnowane przez te kwadratury, to dodatkowo, dwie pierwsze kwadratury pokrywają się z kolejnymi erkami Merkurego w znakach powietrznych. No to dziwne zmiany. Ja nie będę tutaj snuć wywodów na temat tego, co by było, gdyby..

Kwadratury pomiędzy Saturnem i Uranem zdarzają się co 45 lat. Kwadratura nigdy nie jest układem sielskim i anielskim. No to dobrze, co było w 1975 roku? W Polsce 24.01.1975 roku ogłoszono komunikat resortu finansów, w którym to obywateli objęto jednorazowym podatkiem od zgromadzonego majątku, przekraczającego 700 tysięcy złotych. Oprócz tego jednorazowe świadczenie pieniężne na rzecz PRL-u objęło osoby prowadzące szklarnie, pieczarkarnie, fermy lisie i norek. Tłumaczono w prasie, iż w ten sposób uzyskane środki przeznaczy się na pokrycie świadczeń socjalnych. Władza zabierała jednym, tym, którzy w odczuciu wzbogacili się niesprawiedliwie, po to, by dać drugim, tym którzy nie bogacili się wcale. Ogólnie rok 1975 był uznawany za koniec złotej epoki Gierka, kiedy to w założeniach ludziom miało się żyć dostatniej, tymczasem deficyt rósł.

Wtedy to również władze przygotowywały projekt zmiany konstytucji. Zaineresowanych, odsyłam do kronik tamtych czasów. Co ciekawe, dnia 5.12 tegoż roku 59 przedstawicieli inteligencji polskiej wystosował tzw. Memoriał 59 do władz. Wśród osób domagających się zagwarantowania swobody światopoglądowej, wolności słowa, prawa do zrzeszania się i prawa do strajków, wreszcie zapewnienia niezawisłości sądów,  byli: Stanisław Lipski, Ewa Bieńkowska, Stanisław Barańczak, Jacek Kuroń, Wisława Szymborska. Nihil novi sub sole?

Uran i Wodnik zarządzają masami, w pewnym sensie zarządzają  umysłem zbiorowym i silnym parciem ku wolności i niezawisłości. Jeśli do pewnego czasu Uranowi w Byku wystarczały kolejne możliwości zabawiania  umysłu wynalazkami wirtualnego świata, to po kontakcie z Lilith sprawy przybierają inny obrót, przebudzenie śpiącego rycerza, a może znudzenie powtarzającą się percepcją. Saturn w Wodniku zasadniczo blokuje zmiany i póki w układzie z Jowiszem, wszystko zapowiada się dla niego dobrze, w sensie przewidywalnego postępu. W zderzeniu  Urana z  Saturnem ciekawą sprawą może być konieczność  uiszczenia należnej daniny za kolejne podrzucane zabawki, należność z uzależnienie się, za rozkosze umysłu. Saturn jako władca nie tylko karmy, ale domu 10, każe oddać to, co cesarskie, cesarzowi właśnie.

Uran, być może do tej pory dobrze czujący się w anormalnym, ale jednak normalnym świecie, można powiedzieć, że zakrywanie twarzy nie jest naszym zwyczajem, podczas kwadratur może uznać to jednak za blokowanie indywidualności na całej linii. Kosmiczna dynamika Urana spotyka się z kostyczną dynamiką Saturna. Co ciekawe, każda z tych planet, na swój sposób rozumie prawo do indywidualizowania się. Jednak rozumienie to jest diametralnie różne i nie może nie dojść do manifestacji tychże kontrastów.

Żyjemy w światach równoległych, Saturn to świat zasad, nienaruszalnych, nieprzekraczalnych, zdefiniowanych odwiecznych świętych wartości, nadal się modlimy i to jest święte, a nowoczesność Saturna polega na możliwości robienia tego w formie zdalnej. Uran bezlitośnie drwi sobie z zasad Saturna, bezlitośnie je kompromituje, nadając im formę karykaturalną. Rok 2021 to czas przekraczania zasad, każdych zasad, zatem ani szkiełko mędrca, ani czucie i wiara nie daje absolutnej przewagi, nie jest miarą zrozumienia.