Ewa Kornafel
+48 515 288 427
kosmogram@onet.eu

Pryncypia Koziorożca

Pryncypia Koziorożca

Rok 2020 zapowiada się niezwykle ciekawie, oczywiście zawsze można tak mówić, bo każdy nowy rok powinien z założenia wnosić jakieś zmiany.  Jednak niezwykłość tego czasu jest spowodowana   rzadko kiedy zdarzającym  się spotkaniem trzech  istotnych dla ludzkości i społeczeństw planet w znaku Koziorożca. Pluton do tego znaku wszedł w styczniu 2008 roku, przyglądając się głęboko   strukturze władzy, siły i manipulacji. Saturn do Koziorożca wszedł w grudniu 2017 roku i od tego momentu ludzkość znajduje się zarówno pod pręgieżem zmian społecznych, jak i ważnych zmian pokoleniowych. Pluton i Saturn nigdy nie działają połowicznie, konotacje tych planet dotyczą zazwyczaj  nacisków zewnętrznych, czasem wywołują poczucie zagrożenia, wymuszają powściągliwość oraz psychiczną i fizyczną ascezę. Bycie ascetą było ideałem średniowiecza, nagrodą był raj i życie wieczne. W przypadku spotkania planet w Koziorożcu w roku 2020 nagrodą jest zwykłe przetrwanie.

2.12.2019 roku do tego wytrawnego grona dołącza Jowisz. Zatem mamy do czynienia z bardzo rzadką sytuacją, kiedy trzy planety- dwie społeczne i jedna pokoleniowa spotykają się  w znaku zarządzanym przez Saturna, władcę czasu i władcę różnorakich społecznych prób i egzaminów.

Astrologia jest cykliczna, tak jak na podstawie interpretacji tylko jednej planety w horoskopie urodzeniowym, nie można wnioskować o całości, tak w przypadku koniunkcji trzech planet, należy przywołać ich wcześniejsze spotkania, po to, by służyły jako wskazówka.

W latach 1989/90 w znaku Koziorożca spotkały się też trzy planety, saturn oraz Uraz z Neptunem. W sumie był to czas obfitujący w zmiany, ruchy wolnościowe były na pierwszym planie, upadł mur berliński, w Polsce to czas obrad  Okrągłego Stołu, w wyniku których rozpoczęły się zmiany ustrojowe.

W roku 2020 zostaną odnowione cykle planetarne, cykl Saturn Pluton z roku 1982 miał miejsce w znaku Wagi, Jowisz z saturnem spotkał się w roku 2000 w znaku Byka. Zarówno Wagą jak i Bykiem rządzi Wenus, zatem nie dziwi pewnego rodzaju i otwarcie na zmiany i na potrzeby ludzkie. Wenus prowadzi politykę ugodową, dążącą do kompromisu i zmian w systemie wartości. Osiągnięcia dla ludzkości były niebagatelne, mniejsze znaczenie miało wprowadzanie zasad i dyscypliny, większe dyplomacja i zapewnienie swobód wszystkim ludziom.

Znak Koziorożca i patronujący mu Saturn nie propagują ani polityki równości, ani też polityki najmniejszego oporu. Ten schemat został zapoczątkowany w 2019 roku, a w 2020 dołączył do planet w Koziorożcu Jowisz, co spowoduje wzrost odpowiedzialności za czyny popełniane w przeszłości. Przeszłość i jej konsekwencje, to dewiza roku 2020. Jeśli pewne zmiany wprowadzono zbyt pochopnie, w sposób do którego społeczeństwo nie było przygotowane, aktualnie , teraz społeczeństwo będzie musiało za to zapłacić.

Cykl Pluton Saturn ma wydźwięk minimalistyczne, koniecznością będzie ustawianie sobie priorytetów i pewnego rodzaju przeciętność życia i bycia.

Pryncypia Koziorożca w gruncie rzeczy nie są zbyt skomplikowane, w osobistym doświadczeniu można oczekiwać wyzwań tam, gdzie w horoskopie indywidualnym mamy znak Koziorożca. Dla jednych będzie to początek samorealizacji, spełnienia ambicji, uzyskanie pozycji, o jakiej nie tyle się marzyło, tylko jaką się wypracowało. Mamy odpowiednią motywację, ze strony planet w znaku Koziorożca, aby dokonać w swoim życiu przełomu, spowodować  odrodzenie planów i praktycznie natychmiastowe ich wdrożenie w rzeczywistość. Inni zostaną zmuszeni do zrobienia porządków, na tych obszarach horoskopu indywidualnego, które zostały zaniedbane, potraktowane nieco po macoszemu.

Ważny w tym roku jest Mars, jako że od 28.06 2020 do 6.01.2021 roku znajduje się w znaku Barana, jest u siebie. On to z pewnością zmusi i umożliwi jednocześnie szybkie działania w obszarze który mu podlega w horoskopie indywidualnym. Po być może zbyt długim  czasie oczekiwania czy wahania Mars pozwoli na ostateczne odcięcie się od sytuacji blokujących i hamujących działania własne. Lilith do Barana przechodzi 27.01.2020 roku i będzie w lipcu i sierpniu towarzyszyć Marsowi. Dobrze jest zauważyć, co dzieje się z indywidualnym poczuciem ego, poczuciem mocy i na co nie dajemy sobie zgody. To mówienie dosyć otwarte o tym, co nie podoba się nam w życiu, to dzikie odblokowanie zakazów, uwolnienie się od niewygodnych zasad, których część nam narzucono, część zaś sami zaakceptowaliśmy.

Ogólnie rok 2020 to czas samokontroli, koncentracji na tym, co konieczne i niezbędne. Przeobrażają się społeczeństwa, transformują się układy, indywidualnie dla każdego to wejście w dorosłość, w dojrzałość, niekoniecznie wyczekiwaną i chcianą.

Obraz Justyny Stoszek www.forestforever

Umieszczony za uprzejmą zgodą Autorki.