Ewa Kornafel
+48 515 288 427
kosmogram@onet.eu

Wiosna 2014

Wiosna 2014

Aktualne aspekty na niebie przypominają pole bitewne.., gdzie nie wiadomo, kto z kim będzie walczył.  Świat i ludzie go tworzący,  negują  wartości, dzięki którym do tej pory funkcjonowali. Kwadratury Urana i Plutona  pomogą przeprowadzić niezbędne czystki.  Negacja zazwyczaj polega na niszczeniu, zarówno wartości własnych  jak i zbiorowych, ludzie, aby przejść na inny poziom bytu, zaczną burzyć i tworzyć swą egzystencję od początku. Pisząc, inny poziom, nie można mieć tylko na myśli : „zjadaczy chleba przerobionych w anioły”. Ludzie chcą jeść, pić, chodzić spokojnie spać, nie martwiąc się o to, skąd wezmą pieniądze na opłaty. Od roku 2008 na skutek wirtualnej działalności banków i innych powszechnie uznawanych za legalne, instytucji, codzienność większości ludzi znacznie zubożała.

Lata 2014-2015 przyniosą efekty i rzeczywistość kwadratur Urana i Plutona. Zawsze kwadratury tak potężnych planet odbijają się szerokim echem na całym świecie i zawsze ustalony porządek zastanego świata  zostaje obalony. Znaki kardynalne są kosmicznym wyzwaniem, prowokacją, zarzewiem niepokoju, oczywiście wtedy, gdy tworzą ze sobą kwadratury, tak jak to miało i ma obecnie miejsce pomiędzy Uranem, Plutonem a Jowiszem. Pomiędzy 10 a 13 stopni kardynalnych znaków Barana, Raka i Koziorożca wielokrotnie pojawiają się aspekty napięciowe, do tej trójcy od marca dołączył Mars, cofający się w znaku Wagi.

Od połowy marca 2014 roku Uran i Pluton penetrują nowe obszary, wchodzą w te odległości kątowe, w których ich jeszcze nie było. No cóż, niektórym plutonicznym władcom objawiły się nowe horyzonty. Po wielokroć ustanawiana będzie nowa sprawiedliwość, okaże się jak nietrwałe są układy międzynarodowe, po raz kolejny słowo : „naród” a  obok tego „nacjonalizm” będą odmieniane bez końca. Tegoroczne kwietniowe układy przyniosą nieoczekiwane przełomy gospodarcze i militarne.

W życiu prywatnym pojawią się zapytania o bardzo osobisty sens egzystencji, szczególnie osoby z silną obsadą znaków kardynalnych będą je sobie zadawać.

Ustalony porządek upada.

Nie tak odległy w czasie upadek muru berlińskiego i całego bloku wschodniego miał miejsce wtedy, gdy Jowisz był w Raku, a Saturn w koniunkcji z Neptunem w znaku Koziorożca. Aktualnie, Mars, cofając się aż do 20.05 na 9 stopni Wagi, zawróci do przeszłości. Pod wpływem tej planety oraz kwadratur i opozycji tworzących się w znakach kardynalnych, odżyją zadawnione urazy i waśnie. Niepokoje i akty agresji przejawiane zarówno w relacjach pomiędzy sąsiadami z bloku,  jak i pomiędzy zgodnie koegzystującymi do tej pory narodami.  Dawne krzywdy staną przed oczyma jako żywe, a im bardziej urojone, tym silniejsze.

 

Neptun i Chiron przesuwają się w ruchu prostym w znaku Ryb. Nie biorą oficjalnie udziału w sporach, ale dzięki temu, że w dniach od 22-29 marca Merkury będzie przechodził przez te planety , zainicjuje on w kwietniu proces zmian socjalnych i zdrowotnych. Może wreszcie ludzie od dawien dawna płacący haracz na służbę zdrowia, zaczną w końcu ją rozliczać?

Planety w ruchu wstecznym zawsze mają tendencję do przypominania nie tak zamierzchłej przeszłości , sama erka jest swoistą recydywą. Saturn od 2.03 jest w erce,  czternaście lat temu był w Byku w koniunkcji z Jowiszem, wtedy właśnie zawierano wiele umów .Teraz do tej koniunkcji robi opozycję. Umowy i kontrakty gospodarcze, nawiązywane w tym okresie( maj-lipiec 2000) niebawem utracą rację bytu, zarówno w kontaktach sąsiad- sąsiad, jak i zbiorowych umowach pracowniczych, czy też w konwencjach międzypaństwowych.

 

Lilith 3.03 przeszła do Lwa. Z kim i jak mocno się kochamy? Wypędzeni, rozgoryczeni zawiążą koalicję, tematyka jawnych relacji będzie wielokrotnie analizowana. Do tego Lilith po raz kolejny spotka się z Jowiszem, warto sprawdzić, w którym sektorze horoskopu to nastąpi. W tym celu przyjrzyjmy się zarówno swojemu horoskopowi, jak i horoskopom niektórych państw, interesująco i niepokojąco zarazem  wygląda to w USA i Chinach .

Od 26.03 nie będzie ważniejszego aspektów od tych, które czynią ze sobą Jowisz, Pluton i Uran. Spokoju nie przyniosą. Nów z 30.03 zainicjuje kolejny etap konfliktów, to walka wszystkich ze wszystkimi, intensywne starcia, akty przemocy, wybuchy niezadowolenia. Powodów do agresywnych wystąpień będzie dużo. 8.04 Słońce w Baranie spotka się z Marsem w Wadze, oczywiście w opozycji, eskalacja napięć i walka o światowe przewodnictwo jest pewna.

Żaden z aspektów planetarnych tego roku nie ma charakteru porządkującego, harmonizującego, do tego wiele z nich jest kontynuantą układów wcześniejszych.

14.04 po raz trzeci Jowisz znajdzie się w opozycji do Plutona w biegu wstecznym. Na pewno nie przyniesie to uśmierzenia, ukojenia sytuacji wcześniejszych ( z sierpnia 2013 i stycznia 2014). Także w kwietniu po raz trzeci Jowisz kwadraturuje Urana, żadna z tych planet nie znosi umiaru, wręcz  z nim walczy. Jowisz nadal w Raku : stara ojczyzna kontra nowa ojczyzna i dowodzenie racji, która wersja „ dawności ojczyźnianej” jest ważniejsza, kto ma większe prawo do skrawka ziemi? W roku 2014 dominują nieharmonijne kwadratury ze znaków kardynalnych. Zaczęło się niefortunnym nowiem z 1.01, potem Wenus cofając się w znaku Koziorożca, „inspirowała się” koniunkcjami z Plutonem, następnie Mars do połowy roku będzie w Wadze, dolewając smoły do ognia. Krzyż kardynalny utworzony w tych znakach będzie urozmaicał wszystkim życie. Te konstelacje zawsze prowadzą do przeceniania swoich sił oraz do realizowania swoich potrzeb, zamysłów i planów bez konieczności liczenia się ze zdaniem innych.

 

Stany Zjednoczone Ameryki w swoim horoskopie  mają kwadraturę Słońca do Saturna. Słońce w Raku położone w 8 sektorze w kwadracie do Saturna w domu 10 predestynowane jest do roli żandarma, czy też policjanta całego świata. Państwo to, od czasów wojny secesyjnej, unikało działań wojennych na własnym terenie. Za to ascendent w Strzelcu powodował chęć mieszania się w militarne konflikty innych. Zwyczajowo walczyli za wolność cudzą i waszą, nigdy nie pozwalali innym działać na własnym terytorium. Obecna kwadratura Urana i Plutona atakuje urodzeniową kwadraturę Saturna i Słońca USA. Kontrola nad światem USA zaczyna się im wymykać. Stany Zjednoczone będą wstrząsane wewnętrznymi jak i zewnętrznymi konfliktami.

 

Dla USA czas pomiędzy  pełnią 15.04 a nowiem z 29.04  może być szczególnie niespokojny, pełen agresji i przemocy. Podczas  pełni  koniunkcja wtedy utworzona  pomiędzy Neptunem a  Wenus w Rybach leży w kwadraturze do osi ascendent/descendent z horoskopu utworzenia , tworzy jednocześnie  kwadrat  do Urana z radix Satnów ( Uran znajduje się na 8 stopni 58 Bliźniąt).  Podczas pełni 15.04 Mars, który długo wizytuje znak Wagi, spotyka się z Saturnem urodzeniowym (14 stopni 50) kraju Baracka Obamy. Urodzeniowy Jowisz w  koniunkcji ze Słońcem USA podczas omawianej pełni odbiera opozycję Plutona. Wszystkim wiadomo, że ta pełnia jest na osi Węzłów Księżycowych. Przy tak nieharmonijnych aspektach, wzmocnionych negatywnie położeniem Węzłów, wydarzenia  zachodzące w tym czasie mają charakter długotrwały, a ich przebieg jest dramatyczny. Przyjrzymy się jeszcze raz horoskopowi USA- oś  Węzłów robi kwadrat do opozycji Pluton Merkury z radix USA.

Układy pomiędzy kwietniową pełnią a nowiem dotyczą całego świata, lecz  w sposób szczególny dotyczy to USA i  Washingtonu. Aspekty zachodzące wtedy na niebie wywołują przede wszystkim niekontrolowane wybuchy emocji, nierealne szacowanie możliwości oraz nieumiejętność negocjacji, jakichkolwiek. Negocjacje, czy też próby rozmów będą się  kojarzyć stronom z prowokacją.

Sam solariusz USA  2014/15 przypomina w wielu aspektach pełnię z 15.04.2014 roku. Solariusz i jego główna energetyka odczuwalny jest już na 3 miesiące przed „ urodzinami”. Można zatem wysnuć wniosek, że kwiecień jest niejako forpocztą dla całego roku solarnego USA. Słońce z solariusza ma wprawdzie koniunkcję z ascendentem, ale odbierając nieharmonijne aspekty od Marsa, Urana i Plutona i znajdując się po stronie 12 domu, nie ma zwyczajowej siły przebicia. Przy 12 domu bardziej wskazana jest ogólna odnowa w jakimkolwiek duchu, gdyż na zdecydowane działania zwyczajnie brakuje sił.

Do tego wszystkiego Słońce solarne odbiera opozycję Plutona, z 12 na 6 dom- „ Ameryko, lecz swoje rany, choroby, reguluj kwestie socjalne, pochyl się nad tymi, którzy płaczą”, domy 6 i 12 nie dają rozmachu, raczej skupiają i zawężają, działają wewnętrznie i w sposób zależny od innych, nie dyktują warunków.

 

Wenus w styczniu tego roku „ kontaktowała się” poprzez koniunkcje z Plutonem, do tego  w solariuszu USA mamy Słońce opozycja Pluton- konieczność zajęcia się długami i finansami państwa, wszak Słońce natalne jest w 8 sektorze, kolejny kryzys bankowości? Aspekty Plutona, nawet harmonijne, nigdy nie dają łagodnego przebiegu. W solarze mamy Księżyc i Marsa przy IC, 4 dom robi kwadrat do  Słońca i ascendentu. Nastroje ludności USA do pokojowych należeć nie będą. Do tego wszystkiego dojdzie od dawna nabrzmiewający konflikt wewnętrzny USA- pomiędzy ludźmi posiadającymi prawdziwe fortuny, a ludźmi bez żadnych perspektyw na normalne zarobki. Pluton w horoskopie natalnym USA jest w 2 domu w opozycji do Merkurego w Raku. Pluton w horoskopie USA powoli zamyka swój pierwszy cykl. Czy to moment, w którym nastąpi redystrybucja dóbr? Czy wygnani i potomkowie pomordowanych Indian i niewolników upomną się o odszkodowania? Konflikt pomiędzy ludnością a rządem, czy też bogatymi republikanami może przybrać jeszcze inny obrót. Te kręgi mogą realizować misje militarne na całym świecie opłacalne dla siebie, natomiast całkowicie zubażające przeciętnego Amerykanina. Kwadrat kardynalny z solariusza to ludność i słabsi, czytaj bez powiązań, koneksji i finansów w 4 polu w kwadraturze do osi ascendent/descendent ze Słońcem i Plutonem. Władza nie chce zmian, natomiast Księżyc w opozycji do Urana może zdecydować się na wystąpienie przeciwko rzeczonej władzy. Do tego słońce Obamy przytulające się do Lilith z solariusza. Stąd już niedaleko do kwinkunksu z Plutonem i kwadratu z Saturnem. W latach 2014/15 Amerykanom zwyczajowe „panem et circenses„ rządu nie wystarczą.

 

 USA