Ewa Kornafel
+48 515 288 427
kosmogram@onet.eu

Lilith w Pannie

Lilith w Pannie

Dnia 27.11.2014 roku o 23.50 Lilith przechodzi do znaku Panny.

Lilith w znaku Panny  bez wątpienia jest połączeniem świętości, pobożności i piekielności. Takie połączenie stanowi nierozerwalną całość, jedność i pełnię, sacrum i profanum. Postacią biblijną, której przypisywano wszystkie te cechy, była Maria Magdalena, zarzucano jej, zupełnie niesłusznie, nierząd, a  po latach znieważania, uznano  za świętą.

Maria Magdalena przypomina wielkie boginie starożytności- każda z nich miała boską władzę, manifestowała  również swój aspekt seksualny. Maria Magdalena całowała Jezusa w usta, była też kobietą zamożną i niezależną, za co nie lubili jej inni uczniowie Jezusa.

System, z którym  Wielkie Boginie nie chcą mieć nic wspólnego, wymaga ekstremalnego posłuszeństwa, zwłaszcza od kobiet. Karzący Jahwe jest władcą absolutnym, kobieta niezależna, inteligentna i samodzielna w tym systemie się nie mieści.  Lilith i ta kobiecość, którą ona reprezentuje, nie jest posłuszna, wspiera ją pamięć antenatek, które kiedyś były czczone przez miliony wiernych. Wprawdzie znak Panny posiada wiele mechanizmów wpasowujących się, dostosowawczych, ale obok pragnienia bycia stateczną, występuje ogromny sprzeciw i odmowa podporządkowania się. Znak Panny polega na swojej konkretnej percepcji intelektualnej. Bezzasadne zakazy i nakazy dotyczące tylko i wyłącznie kobiet wzbudzały politowanie i sprzeciw myślącej części społeczeństwa. Niestety, każdą niezależność w owym systemie zwalczano, a szczególnie oporne jednostki wysyłano na stos.

Wnikliwa analiza drobiazgów, co jest specjalnością  Lilith w znaku Panny,  służy nie tyle wpasowaniu się, ile napiętnowaniu świata, jego porządku i zakłamanych reguł. To znak osób chętnie angażujących się w sytuacje, gdzie można prowokować  klan konformistów, gdzie wybiera się życie na marginesie społeczeństwa po to, by pokazać ułomność układu. Stateczność Czarnego Księżyca w Pannie polega na tym, aby żyć ponad kościelną moralnością i mieszczańskim tabu. Ta stabilność jest budowana na odrzuceniu świata Boga – Ojca.

Panowanie Kościoła przynosi  zagładę erotyki, zresztą religie monoteistyczne, oparte na kolejnych patriarchach, nie przepadają za ludzkim ciałem, czułe karesy zostały uznane za ciężki grzech i skazane na śmierć. Naturalną radość z życia zastąpiono sadystycznymi uciechami inkwizytorów.

To, co wyrugowane ze świadomości, wraca w postaci  fantazji seksualnych. Przy nieharmonijnych aspektach Czarnego Księżyca w Pannie występuje jednocześnie i przyzwolenie na rozkosz i pogodzenie się, a nawet oczekiwanie kary za nią.

Również  nieharmonijne układy urodzeniowe często powodują postawę  aseksualną. Całkowicie dewiacyjna postawa występuje wtedy, gdy posiadacze Czarnego Księżyca w Pannie czują przyjemność, radość i zadowolenie, lecz nie aprobują tego bez poczucia winy. Wtedy radość równa się występkowi. Tu granicę między sacrum, a profanum, między czystym i splamionym widać bardzo przejrzyście, stanowi ją przyjemność lub jej brak. W znaku Panny dokonano ostatecznego podziału kobiet- czyste matki, madonny i dziewice oraz czarownice i rozpustnice, femme- fatale, od zmysłów odwodzące biednych mężczyzn. Zatem albo konkretna matka spełniająca rolę kuchty, służącej, sprzątaczki, praczki, siostry miłosierdzia i oczywiście żony, co doskonale wpisuje się w typowe atrybuty Panny, albo jej zaprzeczenie, istota bez ciała, ulepiona z mgły, cierpiąca Pieta, nawiedzona przez ducha , co w pewnym stopniu jest egzemplifikacją znaku Ryb- opozycyjnego dla Panny.

Lilith jest  ucieleśnieniem tej drugiej, tej złej, tej boskiej i dlatego potępionej, kobiety radosnej i niezależnej, buntowniczej jak sam diabeł, bez ustanku podnoszącej głowę do góry: Balladyny, Hekate, Astarte, Salome, Herodiady, Anny Kareniny.

Czarny Księżyc w Pannie nosi w sobie dylematy, z jednej strony chce być świętą, ale czuje, że każdy człowiek posiada dwie części ciała- górną i dolną, nie może być spójny bez jednej z nich. Chrześcijańsko- mieszczański model zupełnie tu nie pasuje- albo czarownica, albo święta. Lilith jest pełnią, kobiecością zintegrowaną, której nieobce są zarówno radości jak i smutki.

Lilith w Pannie przynosi „ psychiczne zaplątanie”: życiowa beztroska wywołuje poczucie winy, zatem należy się umyć w święconej wodzie, by uzyskać odpuszczenie grzechów. Jako że życie według dogmatu nie jest zbyt pociągające, Lilith w Pannie zaczyna znów radośnie swawolić, a to  wywołuje kolejne pragnienie absolucji, kolejna kara, kolejna pokuta i tak bez końca.… Osoby z tym położeniem Czarnego Księżyca często poszukują kogoś lub czegoś karzącego. Chętnie oddają absolutną władzę nad sobą karzącemu Bogu, ojcu, mężowi\  żonie,  przedstawicielom władzy, presji społecznej. Znajdują sobie partnera, który z lubością będzie wytykał każdy błąd, potknięcie, osoba prześladowana  sarkazm, drwinę i szyderstwo, czy nawet bat, przyjmie z lubością.

System wartości Lilith w Pannie oscyluje od hedonizmu do masochizmu, uparcie poszukuje złotego środka. Lilith w Pannie szybko zauważa bigoterię i sztywność otoczenia, mimo że chce się wpasować, jakaś jej część organicznie się buntuje. Zaczyna zatem piętnować, wyszydzać system, który rozumuje tylko Cieniem lub tylko Światłem.

Samo określenie słowa:” panna- virgo”  nie oznacza dziewicy, lecz kobietę nie należącą do żadnego mężczyzny, samodzielną, wolną, niezależną. Ach strach pomyśleć- wszystkie Marie z Nowego Testamentu były pannami…To bardzo koresponduje z Lilith, ona jest wolna, kocha niezależność do tego stopnia, że ucieka i od Adama i od Wszechmogącego, który wszakże nie mógł jej zatrzymać.

Starożytne Boginie były dawczyniami życia, posiadanie dziecka nie czyniło z kobiety, czy mężczyzny istoty gorszej, niegodnej świętości, wręcz przeciwnie, rodzicielstwo było poważane, godne szacunku. Lilith w Pannie poszukuje drugiej połówki człowieka, wskazuje, że życie bez własnej cielesności nie jest pełne, jednocześnie mówi, że sama cielesność nie daje prawdziwej boskości. Osoby z silną Lilith w Pannie przeżywają liczne załamania, odkrywają, że życie z wewnętrznym inkwizytorem jest gorzkie. Gdy zaczynają się śmiać, folgować sobie, zauważają, że ponownie mogą zjednoczyć się z Bóstwem, łatwiej jest być doskonałą, jeśli obrazy boskości są harmonijne, radosne, wręcz hedonistyczne. Raj jest przedstawiany często jako nagroda za życie pełne wyrzeczeń, pełne smutku i goryczy. I tu mała dygresja, pierwotnie rajami, edenami, władały boginie, czyżby powrót do Raju był powrotem do Bogini, Matki, samej Natury?

Męskim odpowiednikiem Lilith w Pannie jest Merlin- dziecko pobożnej niewiasty i diabła. On nie moralizuje, nie uprawia dulszczyzny, do Lilith w Pannie też nie znajdzie się dostępu, jeśli będziemy się posługiwać powszechnie dostępnymi zasadami moralności. Merlin, za sprawą rodziców, jest połączeniem Dobra i Zła, dzięki temu stanowi on ideał, całość, jedność. Scalenie tych dwóch pierwiastków dało mu sławę, szczęście i miłość.

Przy Lilith w Pannie niezwykle istotne jest zrozumienie pewnej perspektywy- Boskość, jej elementy zawierają elementy dobra i zła. Ta wiedza jest bardzo ważna, gdyż zazwyczaj posiadaczki Lilith w Pannie mają problemy z zaakceptowaniem drugiej swojej części, nie pojmują, że stanowi ona nierozerwalną całość.

Elementy tego Czarnego Księżyca zawiera Atena, która walczy wprawdzie po stronie ojca, jest córeczką tatusia, ale nie sposób nie docenić jej wkładu w kulturę. Mądra Demeter też jest sygnifikatorką tego układu- ascetyczna i płodna zarazem, obdarzająca niesamowitą mocą. Czarny Księżyc w Pannie ma siły do odtwarzania i regenerowania.

Na własne życzenie, poprzez brak ostrożności, łatwo realizuje stronę Cienia- Kora, Persefona. Kora była szczęśliwa i radosna, gdy przestrzegała boskich wskazówek swojej matki ( akcentowane są tu silne związki z matką), złamanie ich uwięziło ją w królestwie podziemi, którego „ właścicielami są mężczyźni. Znów analogia, kobiecy Eden i męski Hades.

Kontakt z kobiecością  Wielkich Bogiń gwarantuje radość życia. Dla każdej kobiety jest to kontakt pierwotny, prainstynktowny, kontakt z boską, kobiecą pępowiną, której przedstawicielkami są własne matki, babki i prababki. Odejście od matek i przejście na stronę ojców zaburzyło w sposób permanentny poczucie kobiecości. Odtąd kobiecość była sztucznie postrzegana przez mężczyzn, stąd też zapatrzenie w fizyczność i postrzeganie życia jako regulaminu wojskowego. Kontakt z odwieczną kobiecością przynosi bezpieczeństwo, poczucie przynależności do elementu Bóstwa, wreszcie sprawia, że kobiety stają się częścią boskiego porządku w Kosmosie.

Można sobie jeszcze zadać pytanie- co łączy znak Panny z Lilith w Pannie?

Pomostem jest ekologia- Panna dąży do czystości w wymiarze higieny, Lilith zaś do czystości w wymiarze sacrum. Wyjście ziemskiej Panny poza wymiar fizyczno- logiczny otworzy ją na nieskończoność.

kolo