Ewa Kornafel
+48 515 288 427
kosmogram@onet.eu

Najnowsze Warsztaty

Najnowsze Warsztaty

Warsztaty astrologiczne Ewy Kornafel w Krakowie

Planety osobiste, społeczne i pokoleniowe w horoskopie – interpretacja

październik 2014 – czerwiec 2015

 

Od 12 października 2014 roku zapraszamy na kolejny rok spotkań z astrologią prezentowaną przez Ewę Kornafel w Krakowie. Tematem spotkań w roku akademickim 2014/2015 będą sukcesywnie: planety osobiste: Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus i Mars oraz omówienie ich położenia w kosmogramach indywidualnych. Słońce to nasza tożsamość, a Księżyc – uczucia i podświadomość. O sposobach naszej komunikacji powie położenie Merkurego, a o relacjach wzajemnych położenie Wenus i Marsa. Wenus to także opowieść o przyjemności, a Mars – o naszej aktywności i sposobach działania.

Po nich nastąpi omówienie planet społecznych: Jowisz czyli nadmiar oraz Saturn – niedomiar wszystkiego. Innymi słowy „Od przybytku głowa nie boli” – jowiszowe motto oraz swoiste „saturniczne” zaciskanie pasa.

Zwieńczeniem rozważań o symbolice planetarnej będą warsztaty poświęcone planetom pokoleniowym: „ Wyrwij murom zęby krat”- o wolności i anarchii Urana, „Przed oczyma duszy mojej”- bezmiar sensytywności Neptuna,  oraz „Z prochu powstałeś…” czyli o determinizmie Plutona.

Warsztaty adresowane są do osób o różnym stopniu zaawansowania wiedzy astrologicznej, również dla osób których astrologia fascynuje, a nie miały wcześniej kontaktu ze sposobami jej zapisu
i odczytywania.

Część pierwsza warsztatów (planety osobiste), od października 2014 do lutego  2015 roku przedstawia się następująco:

 

1.Słońce w roli głównej

12 października 2014

godz. 10.00 – 14.00

 • Znak solarny jako wyraz naszej tożsamości.
 • Mocne, czy słabe indywiduum, czyli Słońce w domach horoskopu.
 • Aspekty Słońca w horoskopie urodzeniowym, wyrazem urzeczywistniania Ego.
 • Słońce na osiach – osobowości i osobliwości – analiza przypadku.
 • Car Rosji raz jeszcze – analiza aktualnych tranzytów.

 

2. Księżycowa rapsodia

16 listopada 2014

godz. 10.00 – 14.00

 • Księżyc w znakach, czyli uczucia pod szczególnym nadzorem.
 • Tam dom, gdzie spokój„. Domifikacja Księżyca jako zasada osobistego bezpieczeństwa.
 • Zranienia, lęki i obawy – aspekty planet „ złoczynnych” do Księżyca.
 • Mimoza, czy romantyczka – przykład osobowości.

 

3. Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa

7 grudnia 2014

godz. 10.00 – 14.00

 • Położenie i aspekty Merkurego a uzdolnienia lub dysfunkcje umysłowe.
 • Komunikatywność, elastyczność, sposób myślenia – analiza aspektów Merkurego u myślicieli
  i odkrywców.
 • Merkury w biegu wstecznym – definicja i znaczenie zjawiska.
 • Geniusz czy idiota – analiza przykładu.

 

4. Wenus – pragnienie miłości”

11 stycznia 2015

godz. 10.00 – 14.00

 •  Kto z kim lubi być i dlaczego, położenie Wenus w znakach i domu.
 •  Człowiek, istota stadna? – aspekty Wenus o możliwościach (lub niemożliwościach) bycia
  w  związku.
 •  Gwiazda Wieczorna i Gwiazda Zaranna – cykle Wenus.
 •  „Gdybym był bogaty…” o Wenus jako dawczyni fortuny.
 •  Erotoman czy romantyk – interpretacja wybranego horoskopu.


5. „ Oko za oko, ząb za ząb”, czyli Mars archetypowo

8 lutego 2015

godz. 10.00 – 14.00

 •  Mars jako źródło energii, położenie planety w znaku a sposoby działania.
 • Adrenalina, stres, pośpiech, czyli o nieharmonijnych aspektach marsowych.
 • Metafora indywidualności, możliwości i aktywności. Mars i sprzyjające mu okoliczności horoskopu.
 • Wojownik, czy awanturnik, czyli Mars w akcji, studium przypadku.

 

6.„Od przybytku głowa nie boli”. Jowisz czyli nadmiar

15 marca 2015

godz. 10.00 – 14.00

 • Dobroczynne oddziaływanie Jowisza
 • Rozrost, rozkwit i przerost, Gromowładny w praktyce
 • „Nazywam się milion…” analiza horoskopu

 

7.„Saturn – niedomiar wszystkiego”, czyli saturniczne zaciskanie pasa

12 kwietnia 2015

godz. 10.00 – 14.00

 • O ojcu, co własne dzieci pożerał – Saturn mitologicznie
 • Saturniczne lekcje dojrzałości w życiu
 • „Vanitas vanitatum” historia pewnego cenzora

 

8. „Techniki przewidywania przyszłości – progresje

10 maja 2015

godz. 10.00 – 14.00

 • Metody obliczania horoskopu progresywnego
 • Najważniejsze zagadnienia dotyczące aspektów planet progresywnych
 • Horoskop progresywny w praktyce

 

9. Tranzyty jako dynamiczne cykle planetarne

13 czerwca 2015

godz. 10.00 – 14.00 

 • Tranzyty planet szybkobieżnych
 • Tranzyty planet wolnobieżnych
 • Analiza wydarzenia na podstawie tranzytów

 

Po wakacjach, od października do grudnia 2015 roku, zapraszamy na warsztaty o planetach pokoleniowych:

 

10. „ Wyrwij murom zęby krat”- o wolności i anarchii Urana

11 października 2015

g. 10.00 – 14.00

 • Nagłe zmiany wzorców życiowych – podstawa działania Urana
 • Wyzwolenie i anarchia w horoskopie
 • Wariat czy geniusz – studium osobowości

 

11.„Przed oczyma duszy mojej”- bezmiar sensytywności Neptuna

8  listopada 2015

g. 10.00-14.00

 • Ego w zaniku, o transparentności aspektów Neptuna
 • Poszukiwanie sensu życia
 • Neptun w horoskopie indywidualnym – interpretacja przykładu

 

12.„Z prochu powstałeś…” czyli o determinizmie Plutona

13 grudzień 2015 

g. 10.00-14.00 

 • Transformacja bez granic, przekaz Plutona w horoskopie
 • O podświadomości słów kilka
 • Skazany na… – analiza przypadku

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Miejsce warsztatów: El Abanico, Kraków, ul. Szlak 8a/2

Cena każdego warsztatu wynosi 150 zł

Zaliczki w postaci 50 zł prosimy wraz z nazwiskiem i terminem zajęć przesyłać na konto:

Bank Pekao 87 1240 1431 1111 0000 1033 5356

 

Po warsztatach możliwe jest indywidualne spotkanie i konsultacja astrologiczna z Ewą Kornafel (jeżeli konsultacja dotyczy interpretacji indywidualnego kosmogramu, niezbędne jest wcześniejsze przesłanie mailem swojej daty, godziny i miejsca urodzenia – mail: kosmogram@onet.eu).

Cena sesji indywidualnych: 1 h – 150 zł; 2 h – 250 zł

 

 

***

 

Ponadto od marca 2015 do czerwca 2015 roku, w dni poprzedzające warsztaty planowane są 4 wykłady astrologiczne w sali wykładowej CUD-u, na Małym Rynku 4, o poniższych tematach:

1.     Ewolucyjny czy rewolucyjny świat  „po przejściach”. Aktualna kondycja ludzkości w świetle przemian w latach 2012-2015

14 marca 2015

g. 17.00-19.00

 

2.     Tam gdzie kończy się szkiełko i oko czyli o  granicach percepcji współczesnego świata

11. kwietnia 2015

g. 17.00-19.00

 

3.     Relacje, związki i partnerstwo. O potrzebie rewizji typowych ról i zachowań damsko-męskich

9 maja 2015

g. 17.00-19.00

 

4.     Ja duszę na ramieniu ciągle mam… Nadwrażliwość astrologicznie i medycznie

12 czerwca  2015

g. 17.00-19.00

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Miejsce wykładów: Sala Wykładowa CUD, Kraków, Mały Rynek 4

Bilety: 40 zł normalny; 30 zł ulgowy (studenci/ emeryci/ uczestnicy warsztatów)

(płatne przed wykładem)

Kontakt: tel. +48 609 546 292; mail: info@joannagrabeus.pl

 

 

 

Zobacz też:

www.astrolilith.eu

www.joannagrabeus.pl/rozwoj

 

Współpraca: www.ezoter.pl;  www.elabanico.pl

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Warsztaty astrologiczne Ewy Kornafel w Katowicach

1.Zodiak i znaki zodiaku. Zapoznanie z symboliką i proweniencją mitologiczną każdego znaku. Rozumienie znaku jako kategorii archetypicznej

20 lutego 2015

g. 16.30 – 19.30

 

2. Ego i Pamięć w mandali urodzeniowej, czyli charakterystyka Słońca i Księżyca i ich znaczenia w horoskopie indywidualnym

18 marca 2015

g. 16.30 – 19.30

3.  Domy astrologiczne. Przedstawienie podziału koła na pola jako miejsca określonych, indywidualnych doświadczeń człowieka

15 kwietnia 2015

g. 16.30 – 19.30

4.Wielcy Kreatorzy Wszechświata, omówienie znaczenia poszczególnych planet, cykle planetarne, rodzaje energii i ich funkcje

13 maja 2015

g. 16.30 – 19.30

 

5. Aspekty planet strukturą psychofizyczną człowieka. Interpretacja aspektów jako znaczącego czynnika przepływu energetycznego w horoskopie

10 czerwca 2015

g. 16.30 – 19.30

 

****

 

6. Horoskopy nowiu i pełni. Analiza ich znaczenia w horoskopach Uczestniczek

9 września 2015

g. 16.30 – 19.30

 

7. „Rok na dwanaście części podzielony”. Dynamika własnego horoskopu w cyklu rocznym

14 października 2015

g. 16.30 – 19.30

 

8. Słońce, Księżyc i Ascendent jako podstawa analizy indywidualnej. Rola energetyki żeńskiej i męskiej

18 listopada 2015

g. 16.30 – 19.30

 

9. Astroenergetyka, czyli o mandali urodzeniowej symbolicznie.

9 grudnia 2015

g. 16.30 – 19.30

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE  O WARSZTATACH (KATOWICE):

 

Miejsce : Anna Nocoń health & beauty, ul. Poleska 6, Katowice

Kontakt: +48 515 288 427; mail: kosmogram@onet.eu